02 03 Travel, Photographs and Lifestyle: NOEL CABANGON: Ako'y Isang Mabuting Pilipino Book Launching 04 05 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33

NOEL CABANGON: Ako'y Isang Mabuting Pilipino Book Launching

34
NOEL CABANGON: Ako'y Isang Mabuting Pilipino Book Launching
The song that left a mark on everybody's heart is now a book. I am one of the lucky Filipinos to be invited at yesterday's book launching of "Ako'y isang Mabuting Pilipino" by Noel Cabangon.

In the past, I had witnessed several of his live performances. I am proud to tell everyone that I really idolize Sir Noel Cabangon. Not only because Noel Cabangon is an excellent songwriter/composer and singer but also because he is a good Filipino.
If you have not heard this song before, then let me share the video and the lyrics of the song to you now. Enjoy!
                            
Ako'y isang Mabuting Pilipino
by Noel Cabangon


Ako’y isang mabuting Pilipino
Minamahal ko ang bayan ko
Tinutupad ko ang aking mga tungkulin
Sinusunod ko ang kanyang mga alituntunin

Tumatawid ako sa tamang tawiran
Sumasakay ako sa tamang sakayan
Pumipila at ‘di nakikipag-unahan
At ‘di ako pasiga-siga sa lansangan

Bumababa’t nagsasakay ako sa tamang sakayan (Nagbababa ako sa tamang babaan)
‘di nakahambalang parang walang pakiaalam
Pinagbibigyan kong mga tumatawid sa kalsada
Humihinto ako ‘pag ang ilaw ay pula


[chorus]

‘pagkat ako’y isang mabuting Pilipino
Minamahal ko ang bayan ko
Tinutupad ko ang aking mga tungkulin
Sinusunod ko ang kanyang mga alituntunin

‘Di ako nagongotong o nagbibigay ng lagay
Ticket lamang ang tinatanggap kong ibinibigay
Ako’y nakatayo doon mismo sa kanto
At ‘di nagtatago sa ilalim ng puno

‘Di ako nagkakalat ng basura sa lansangan
‘Di bumubuga ng usok ang aking sasakyan
Inaayos ko ang mga kalat sa basurahan
Inaalagaan ko ang ating kapaligiran


[repeat chorus]

Lagi akong nakikinig sa aking mga magulang
Kaya’t pag-aaral ay aking pinagbubutihan
‘di ako gumagamit ng bawal na gamot
O kaya’y tumatambay at sa eskwela’y ‘di pumapasok

Ipinagtatanggol ko ang aking karangalan
‘pagkat ito lamang ang tangi kong kayamanan
‘di ko ibinebenta ang aking kinabukasan
Ang boto ko’y aking pinahahalagahan


[repeat chorus]

Ako’y isang tapat at totoong lingkod ng bayan
Pabor o lagay ay ‘di ko pinapayagan
Tapat ang serbisyo ko sa mamamayan
‘Di ko ibinubulsa ang pera ng bayan

Ipinagtatanggol ko ang mamamayang Pilipino
Mga karapatan nila’y kinikilala ko
Iginagalang ko ang aking kapwa tao
Ipinaglalaban ko ang dangal ng bayan ko.


[repeat chorus twice]

Pagkat ako’y isang mabuting Pilipino
Pagkat ako’y isang mabuting Pilipino
Pagkat ako’y isang mabuting Pilipino


"Ako'y isang Mabuting Pilipino" book by Noel Cabangon is available at all branches of National Bookstore Nationwide for only Php 69.95. Super mura. Go, bili na! Napakainam na pangregalo lalo na sa mga bata. The book will help inculcate good values in our children.
35 36 37 38